Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken

Utvecklingsgruppen  

Sedan år 2001 finns Österfärnebo sockens Utvecklingsgrupp. 

Föreningen är öppen för alla som vill bidra till bygdens utveckling. 
        

Utvecklingsgruppen arbetar för jobb, turism, bevarad service, trivsel och samarbete         

        
Styrelsen 2016 består av:

Ordförande: Lars Igeland och Nanna Jan-Ers 1 år

Kassör: ....... 2 år

Ledamöter: Anders Lövgren, Daniel Walder,Sophia Malm 2 år 
                   Ewelina Andersson och Christian Blue 1 år

suppleanter - Amelie Jakobsson och Barbro Olsson 1 år

Revisorer:

Anders Wedin och KajsaLena Andersson

suppl. : Berit Olsson
 , en vakant


 

Valberedning:
 
Pär Widén och Tomas Rask, Pär sammankallande


Årsmötesprotokoll 2016 - klicka här 


Årsmötesprotokoll 150426 -  klicka här 

.....

Har du ideér eller förslag som rör det vi arbetar för, prata med någon av oss eller mejla till info@osterfarnebo.com         

Styrelsen har möte ca 1 gång/ månad.

Vill du bli medlem kostar det 100kr för familj och 50 kr för enskild, 

eller bidra med valfri stödavgift, sätts in på PG 194 94 16 - 0

Vill du ha de informationsmejl som gruppen skickar ut, skriv din e-postadress på talongen 

när du betalar årsavgiften eller skicka den till adressen nedan.

Vi finns i YMSA´s lokaler bredvid ICA, 

E-post: info@osterfarnebo.com

Adress: Österfärnebo Sockens Utvecklingsgrupp

Färnebovägen 903

810 20 Österfärnebo