Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken

Utvecklingsgruppen  

Sedan år 2001 finns Österfärnebo sockens Utvecklingsgrupp. 

Föreningen är öppen för alla som vill bidra till bygdens utveckling. 
        

Utvecklingsgruppen arbetar för jobb, turism, bevarad service, trivsel och samarbete         

        
Styrelsen 2018 består av:

Ordförande: Lars Igeland och Paulina Lingers 1 år

Kassör: ....... 

Ledamöter: Nyval på 2 år : Elin Blue och Ewelina Andersson

Omval på 2 år: Sophia Malm och Christian Blue.

Kvarstår på 1 år: Anders Lövgren, Nanna Jan-Ers och Beke Regelin

suppleanter - Barbro Olsson 1 år


Revisorer: Anders Wedin och KajsaLena Andersson 1 år

Suppl. : Lars Persson och Anders Lövgren 1 år

Valberedning:
 
Valberedning väljs till Lina Jan-Ers och Per Widén på ett år . 

Årsmötesprotokoll 2018 - klicka här

Årsmötesprotokoll 2017 - klicka här 

Årsmötesprotokoll 2016 - klicka här 

Årsmötesprotokoll 150426 -  klicka här 

.....

Har du ideér eller förslag som rör det vi arbetar för, prata med någon av oss eller mejla till info@osterfarnebo.com         

Styrelsen har möte ca 1 gång/ månad.

Vill du bli medlem kostar det 100kr för familj och 50 kr för enskild, 

eller bidra med valfri stödavgift, sätts in på PG 194 94 16 - 0

Vill du ha de informationsmejl som gruppen skickar ut, skriv din e-postadress på talongen 

när du betalar årsavgiften eller skicka den till adressen nedan.

Vi finns i YMSA´s lokaler bredvid ICA, 

E-post: info@osterfarnebo.com

Adress: Österfärnebo Sockens Utvecklingsgrupp

Färnebovägen 903

810 20 Österfärnebo