Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken

Årets Sockenbo

Den här företeelsen började år 2000

Utvecklingsgruppen ville uppmärksamma en sockenbo som gjort något speciellt under året som gått.

Följande personer har fått utmärkelsen

 


År och namn


Motivering

2000 - Lasse Eriksson , Sixbo



 Överlämnare th Monika Ociznik (Öfbo utv.gr)






För sitt engagemang med att få
ungdomar intresserade
av

att meka med sina fordon -

"Färnbomekarna" startades  !
 

2001 - Ella Berglind










För sitt mångåriga  ungdomsarbete i Rosenborg , Bastfallet

2002 - Göte Fransson








För enträget arbete för  socknens bästa,

med allt från tipstolvor till dokumentation av vår historia

och  vilja att sprida kunskapen till kommande generationer.

2003 - Ingrid Andersson



Överlämnare tv Monika Ociznik (Öfbo Utv.gr.)



För sitt outtröttliga arbete för ungdomar i Österfärnebo.
Ingrid har under lång tid arbetat med
scoutverksamheten som lärt flera generationer i vår bygd
hur man klarar sig ute i  naturen.
Hon är också motorn bakom det skidläger till Åre som erbjuds  ungdomarna. Det är välarrangerat och trivsamt,

mycket uppskattat och det  beror till stor del på Ingrid.

2004 - Agneta Björk









För hennes outtröttliga arbete  med socknens historia och framtid.

2005 - Inga Andersson






Är en inspirerande person som med sina arrangemang sätter "Färnbo" på  kulturkartan.

2006 - Eleanor Lövgren










För hennes sångarglädje och  engagemang bland barn och ungdom

2007 - Birgitta Liljeholm







För ett outtröttligt arbete för våra ungdomar, med rocklokalen i Gåvan, Drejskivan på skolan och mycket annat.

2008 - Lars Vestlund







För att han  genom många år fungerat
som "nyckelperson" i centrum,
ställt upp för  traktens ungdomar,
gett dom jobb, stöttat och även LYSSNAT.


Han finns på plats i vått o torrt,
håller koll på barn o ungdomar samt ställer upp och sponsrar många olika saker.


Servar sockenbor och besökande när allt annat är  stängt.

2009 - Ingrid Bergman



Överlämnare Anders Lövgren (Öfbo Utv.gr.)





För hennes mångåriga,

idoga, 
envisa,

undersökande,
outtröttliga


arbete i myggfrågan  

2010 - Postumt Börje Larsson
                      samt Hallgruppen

Motivering


Här leder Börje församlingen under "Färnbomässan"  april 2008



För ett envist och tålmodigt  arbete som resulterat i att vi äntligen fått en idrottshall i  Österfärnebo

Hallgruppen har bestått av  representanter för olika föreningar mm. Personer har kommit o gått under åren, men här följer några av dom : Börje Larsson, Bengt-Erik Liiw, Petra Larsson, Lars Igeland, Tommy Wigert, Per Karlsson, Paul Carlsson, Tore Forslund, Bengt Andersson, Hans Andersson
(Kommer ni på  någon mer hör gärna av er)

2011 - YMSA-gänget


Överlämnare Cariin Eriksson (Öfbo Utv.gr)
Sigrid Karlsson, Birgitta Hjalmarsson, Eva Liw,  Birgitta Strid, Inger Larsson, Alice Johansson och AnnMari Olsson.
I gruppen ingår också Gun Hellström, Aina Aldenby och
Mary Wideen



Till våra damer och eldsjälar på YMSA

som satsar tid, delar glädje
och spar  miljö
i mötesplatsen YMSA som fyller tio år.

2012 - Myggforskarna


Thomas Persson Vinnersten, Anders Lövgren (Utv.gr) Pernilla Wahlqvist, Martina Schäfer, Helena Wigert (Utv.gr) infällt foto på Jan Lundström( kunde ej närvara)


För sitt idoga myggbekämpningsarbete
så att vi Färnebobor
ska kunna få leva ett normalt liv
med härliga Myggfria somrar.


2013 - Magnus Larsson

Motivering






Vågar investera och satsa i en välsorterad butik
som fungerar som mötesplats för hela Österfärnebo socken !!

2014 - Günter Schramm






Årets sockenbo tilldelas Gunter Schramm Österfärnebo IF fotboll
för outtröttligt ideellt arbete i föreningslivet på orten parat med ett personligt fighterhjärta.

2015 - Elvy Eriksson, Schönbergskyrkan

Motivering






För sitt fina arbete med språkcaféer, glasscaféer, klädinsamling och annat för gamla och nya sockenbor



Här med utdelare av priset , Anders Lövgren, Österfärnebo sockens Utvecklingsgrupp

2016 - Jonas Halonen







Motivering :
Jonas Halonen får priset för att med en innovativ förutsättningslös inställning 
 till "jobbskapande" ha utvecklat ett unikt entreprenörskap, 
som givit och ger arbetstillfällen i vår bygd.






2017 - Jenny Karlsson





Motivering :
"För ett, i allmänhet outtröttligt , outsinligt intresse för ortens ungdomar och i synnerhet , som idéspruta och kraftpaket för Fritidsgården i Österfärnebos riktade ungdomsarbete."